เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
คณะผู้บริหารและทีมงาน
บอร์ดบริหาร

board      ธุรกิจเครือข่าย ถือว่าเป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยรูปแบบของ การส่งต่อธุรกิจอย่างมีระบบและมีแบบแผนชัดเจน เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างยั่งยืน นับเป็นวิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง       

       ตราบใดที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร นับเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผลผลิตมวลรวมที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็น “โรงครัว…แหล่งผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลก” นี่คือโอกาสทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่

      ยูนิไลฟ์ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความสำเร็จ และคุณภาพชีวิตของนักธุรกิจยูนิไลฟ์ เติบโตในทางที่ดีขึ้น ทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะสร้างงานและมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ ขอเพียงมุ่งมั่นเพื่อตัวท่านและครอบครัวของท่านเอง

คณะผู้บริหาร
บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • คุณนิตยา มงคลธรรมากุล
  รองกรรมการผู้จัดการ
  สายงานสนับสนุนการตลาด
 • คุณณิชชารีย์ ปลาบู่ทอง
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
  และองค์ความรู้
 • คุณสุขปัญญา พุทธิพิพัฒน์ขจร
  ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม
  เครือข่ายองค์กรสมาชิก
 • คุณปานทอง มงคลธรรมากุล
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  และการเงิน

วิธีสั่งของออนไลน์