เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
สาระน่ารู้ข่าวสาร

ยูนิไลฟ์ เปิดสวนทุเรียน ต้อนรับคณะเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและคณะเกษตรอำเภอชาติตระการ

    เมื่อเดือนมีนาคม 2564 สวนทุเรียนภูสายลม ของคุณจรูญ บวบนา สมาชิกยูนิไลฟ์ จ.พิษณุโลก ได้ต้อนรับคณะเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและคณะเกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมเกษตรกรอีกมากมาย ภายใต้ “โครงการกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชเมืองหนาว” เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้แปลงผลิตทุเรียน
    ในครั้งนี้ คุณจรูญ บวบนา เจ้าของสวน เป็นผู้พาชมแปลงพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ และคุณณิชชารีย์ ปลาบู่ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความรู้เทคนิคการผลิตทุเรียน ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยวิธีสั่งของออนไลน์