เพิ่มสินค้าสำเร็จ!
ไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้!
เกี่ยวกับยูนิไลฟ์
ความเป็นมาของบริษัท

logo-unilife
แบรนด์ธุรกิจเครือข่ายชั้นนำผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

      “เกษตรยุคใหม่ นำไทยสู่แนวหน้า” …เป็นแนวคิดและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้ง จึงก่อเกิดเป็น “ธุรกิจยูนิไลฟ์” ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา การที่จะก้าวสู่ ” เกษตรยุคใหม่ ” อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีผู้นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้น ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน วันนี้ยูนิไลฟ์มีพร้อมแล้วในทุกๆ ด้านทั้งทางด้าน (1.) องค์ความรู้ ด้านการผลิตพืชแบบมืออาชีพ (2.) ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ตอบโจทย์ในทุกๆสภาพแวดล้อม (3.) การแบ่งปัน องค์ความรู้ต่างๆจากแนวทางของระบบเครือข่าย (4.) เป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำและสามารถนำองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรได้เป็นรูปธรรม

ยูนิไลฟ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรให้เจริญรุ่งเรือง โดยหลักการ จีเอพี(GAP) : เกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ประสบความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ ผ่านมา ตามปรัชญาที่ว่า ….“ใส่ใจชีวิตเกษตรกร”….ธุรกิจยูนิไลฟ์ จึงเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืน ให้แก่ผู้ทำธุรกิจยูนิไลฟ์ และสร้างความพึงพอใจให้ กับเกษตรกร ในการที่จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมจะส่งต่ออาชีพเกษตรกรรม สู่ลูกหลานสืบต่อไปในระยะยาว

ประเภทธุรกิจและการขยายตลาด

ยูนิไลฟ์ใช้ช่องทางธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM [Multi – Lavel marketing] ในรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน แบบสแตร์สเต็ป (Stair Step) ที่สามารถสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและมั่นคงสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เกิดเจ้าของธุรกิจรายย่อยในชุมชนมากมายเกษตรกรก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จนทำให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจากการใช้ดีแล้วบอกต่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ก่อเกิดเป็นรายได้มั่นคงยาวนาน และส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สืบไป..

pic_02

สมาชิกสมาคม TDSA  & TCPA

 

“ยูนิไลฟ์ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก สคบ.(สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
ทะเบียนเลขที่ 02007/2556  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

 

 “ยูนิไลฟ์”  เป็นหนึ่งในสมาคมขายตรงไทย TDSA ( Thai Direct Selling Association) ซึ่งเป็นสมาคมเดียวในประเทศไทยที่สังกัด
สมาพันธ์ขายตรงโลก WFDSA (World Federation of Direct Selling Association)

 

 

 “ยูนิไลฟ์” ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกษตร เราเป็นสมาชิกสมาคมอารักขาพืชไทย TCPA (Thai Crop Protection Association)
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิก สภาสมาคมผู้ผลิตสารเคมีเกษตรระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (CropLife Asia)

แนะนำ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Unilife International Co., Ltd.

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำเครือข่ายขวัญใจเกษตรกร

“เกษตรยุคใหม่ นำไทยสู่แนวหน้า”เป็นแนวคิดและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้งจึงก่อเกิดเป็น “ธุรกิจยูนิไลฟ์” ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาการที่จะก้าวสู่ “เกษตรยุคใหม่” อย่างแท้จริงนั้นต้องมีผู้นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุนวันนี้ ยูนิไลฟ์     มีพร้อมแล้วในทุก ๆ ด้านองค์ความรู้ ด้านการผลิตพืชทุกชนิด แบบมืออาชีพผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ตอบโจทย์ในทุกๆสภาพแวดล้อมการแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยแนวทางของระบบเครือข่ายที่เติบโตไร้ขีดจำกัดที่ปรึกษาด้านพืช ที่รู้ลึก รู้จริงทางด้านพืชครบวงจรยูนิไลฟ์… มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ประสบกับผลสำเร็จทางการเกษตร ที่ยั่งยืนกว่าที่ผ่านมา ตามปรัชญาที่ว่า “ ใส่ใจชีวิตเกษตรกร” ด้วย “ภาคเกษตร” คือช่องทางธุรกิจที่มีโอกาสมากที่สุดธุรกิจยูนิไลฟ์จึงตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไทย และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจให้กับทุกท่านได้ยินดีต้อนรับทุกท่าน  สู่… ครอบครัวยูนิไลฟ์


วิธีสั่งของออนไลน์